MVS AB arbetar konstant efter att förbättra vår värld

”Att leverera högkvalitativa produkter med den bästa möjliga service och support”.

MVS AB arbetar för att ta ett gemensamt socialt ansvar i vår värld.

Miljöarbetet hos oss är centralt. Vi stödjer flertalet organisationer (se nedan) och är tar genom BlyBatteriRetur (Klicka här.), vårt nationella producentansvar. Vi har även som mål att driva en CO2 neutral organisation innan 2025.

Vi har en stark egenkontroll i vårt miljöarbete och strävar efter att både vi och våra leverantörer ska följa ISO14001.

MVS AB ska erbjuda en välkomnande arbetsplats. Vi ska ha ett gott bemötande till alla som arbetar här, eller har kontakt med oss. Vår arbetsplats arbetar vi med systematisk riskbedömning och miljöarbete. Detta för att vi ha en säker och välmående arbetsplats. Vi främjar friskvård och våra anställda har bidrag för att kunna utöva friskvårdsaktiviteter.

MVS AB respekterar till fulla mänskliga rättigheter. Vi accepterar inga former av tvångsarbete. Detta gäller samtliga våra underleverantörer och kunder.

MVS AB accepterar inga former av barnarbete. Vi kräver av våra leverantörer och kunder, samt följer själva ILO convention 138. Lättare arbete / lärlingskap inom nationella lagar och endast några få timmar/dag, kan godkännas mellan åldrarna 12-15 år så länge som det inte inkräktar på utbildningsplanen. Ett exempel är praktikplats för skolan.

MVS AB accepterar inga former av diskriminering. Detta gäller, men är inte uteslutet till: etniskt ursprung, kön, språk, religion, sexuell läggning, ålder, familjesituation, politiska åsikter, socialt ursprung eller liknande situationer. Hos oss är alla människor välkomna och av lika värde.

MVS AB kräver av våra leverantörer och kunder, att anställda har en god arbetsmiljö och rättigheter. Anställda hos våra leverantörer ska ha rätt till semester och heltidsanställning. Minst en dags ledighet och övertid ska vara frivillig.

MVS AB accepterar ingen form av korruption eller mutor. Detta accepteras varken av leverantörer eller kunder. MVS AB eller dess samarbetspartners, ska inte under några omständigheter erbjuda ekonomisk vinning utanför gällande lagar och regler. Detsamma gäller samtliga former av utpressning eller hot.


 

Organisationer vi stödjer eller engagerar oss i:

 

 

Naturskyddsföreningen
Hemsida

 

 

Wateraid
Hemsida

Vårt företag är WWF Vänföretag 2018
 

 

Världsnaturfonden
Hemsida

 

 

BlyBatteriRetur
Hemsida

 

 

Tölö IF P08
Hemsida