Leoch LPG GEL batterier

LEOCH LPG för krävande cykliska applikationer. LPG (GEL) är utvecklad för tuffa cykliska applikationer med utmärkt cyklingstålighet. LPG används som cyklingsbatteri i allt från fordon till reservkraft och remote lösningar. GEL batterier från LEOCH är utvecklade med hjälp av den senaste teknologin för att utmana performance hos ett GEL batteri på allvar.

LPG serien – GEL batterier

Certifikat