Certifikat & teknologi

Vi arbetar med kvalité och hållbar utveckling. Genom våra produkter och tillverkare erbjuder vi självklart de mest krävande kvalitetscertifikat. Vi är självklart även anslutna till Blybatteriretur, SWEBATT, Elkretsen och TransQ. Kontakta oss för certifikat för just ert batterisystem.